Lokallaget Nord inviterer til møte 1 september kl. 13.00 til 16.00

Terma for møte er Sosial Mestring.