Lokallags møte NDF BERGEN OG OMEGN 13 mars 2018 kl. 18.00

NDF Bergen og Omegn v/ leder Haldis Hillersøy Misund inviterer til lokallags møte 13.3. kl. 18.00
Tema vil være MOTIVASJON
Send påmelding til Haldis på e-post:
haldishillersy@gmail.com
Hjertelig velkommen, sammen er vi sterke!