Tilskuddsportalen

Møte med Tilskuddsportalen 7 juni 2018, Oslo

Viktig arena!

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å vinne tilskudd til dine prosjekt. Ca 130 norske kommuner tilbyr nå Tilskuddsportalen til ansatte og lokale lag og foreninger. Tilskuddsportalen utvikles og leveres av Scan4news. Les mer om tjenesten på Scan4news.com