NDF Innlandet – 22 januar kl. 17.00

NDF Innlandet ønsker velkommen til medlemsmøte.
Tid: onsdag 22 januar kl. 17.00 til 20.00
Sted: Puls, Ringvegen 8B 2816 Gjøvik
Tema: Veien til Puls v/ fysioterapeut Mona Hansen.
Velkommen!
John Berget
Leder lokallaget Innlandet