NDF Lokallag Agder og Omegn NY DATO 3.10.2018 kl. 12.00

 

                                                                                              

                                                                    Lyngdal 14. 08 . 2018.

Hei !

 

Du er velkommen til lokallagsmøte i Norsk Dystoni forening i

Agdet og omegn  onsdag  03. 10. 18. kl.12-14.

Sted : Fylkessykehuset (gamle Sørland sykehus),

         Tordenslg. gate 65,

          Kr.Sand.S.

 

Temae: Mestring.

 

Tilbakemelding ønskes p.g.a bevertning innen 26 sept.

 

Mvh. Reidunn B. Løland. Leder.

 

Mailadr. randicorneliussen@hotmail .com    Tlf.47252877

eller harasol 14 @hotmail.com  Tlf. 90500924

          Du er hjertelig velkommen.