NDF Nordvest lokallags møte 13 oktober kl. 13.00

Lokallagsleder Merete Avery inviterer til lokallags møte 13 oktober kl. 13.00

Sted: Molde Fjordstuer

Tema: Kommer

Sett av datoen

God Sommer!

 

https://www.classicnorway.no/hotell/hotell-molde-fjordstuer/