AVLYST NDF Oslo og Akershus lokallagmøte 9 og 10 mai 2010

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt!
Sted: Rømskog Spa
Tid: Lørdag 9 og søndag 10 mai 2020.
Det blir satt opp gratis taxi fra Lillestrøm.
Tema: Advokat Gunhild Lærum kommer holder foredrag.
Pris for oppholdet er kr. 1490,-, som inkluderer enkeltrom, lunsj, 3 retters middag og frokost på søndag.
Det er fri bruk av spa-avdelingen og trimrommet.
Det er bindene påmelding, innen fredag 24.01.20.
Vel møtt !
Med vennlig hilsen
Oslo og Akershus Dystoniforening
Vigdis Jerpseth, tlf. 900 88 134, e-post Vigdis.jerpseth@gmail.com