NDF Oslo og Akershus lokallagsmøte 6 mai kl 18.00

Velkommen til lokallagsmøte i Oslo og Akershus Dystoniforening på Olagsgaard Hotell på Skjetten – mandag 06.05.2019 – kl. 18.00 til ca kl. 21.00. Det blir enkel servering og ingen egenandel.
Feel Good Treningssenterkjede kommer å forteller om treningen de tilbyr. Leder i Norsk Dystoniforening, Johan Arnfinn Warvik kommer også.
Vel møt!
Svarfrist : 06.04.2019.
Med vennlig hilsen
Oslo og Akershus Dystoniforening
Vigdis Jerpseth telefon 900 88 134.