Norsk dystoniforening medlem av FFO

På FFO sitt Representantskapsmøte på Lillestrøm 24. november ble Norsk Dystoniforening tatt opp som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)