Ny president i Dystonia Europe

Tidligere leder og styremedlem Merete Haaseth Avery, er Dystonia Europe sin nye president!

Dystonia Europe (DE) er paraplyorganisasjonen til dystoniforeningene i Europa. 20  dystoniforeninger fra 17 europeiske land, er medlem av organisasjonen. Merete overtar vervet som president etter Robert Scholten fra den nederlandske dystoniforeningen. Norsk Dystoniforening er stolt av at Merete er DE sin nye president!