Pasientkveld på Ahus om behandling av Dystoni er utsatt til høsten. Ny dato kommer

Pasientkvelden er utsatt til høsten, ny dato kommer!

Dette er et samarbeid mellom Norsk Dystoniforening og nevrologisk avdeling på AHUS. Benytt denne unike muligheten til å møte behandlende nevrologer og fysioterapeuter til en orientering. Det er mulighet å stille spørsmål.

Møtet er gratis.

Program:

16.30 – 17.00            Pizza og mingling

17.00                         Norsk Dystoniforening ønsker velkommen 

17.05 – 17.35            Hva er DYSTONI ?  

17.35 -17.45             Behandlingsrutiner på AHUS

17.45 – 18.00           Stemmebåndsdystonier

18.00 – 18.10           Pause

18.10 – 18.20           Fysioterapi og dystoni

18.20 – 18.30          Hva kan man gjøre selv ?                                                                                      

18:30 – 18:45          Spørsmål og diskusjon

                                  Tips råd og øvelser 

18:45                        Avslutning

Påmelding pr e-post til: sissel.buskerud@gmail.com 

Adresse: Sykehusveien 25, Lørenskog

https://www.ahu