Presentasjon av nytt styre 2013

Norsk Dystoniforening avholdt årsmøte 10. mars og her er en presentasjon av det nye styret som ble innvalgt på årsmøtet 2013.

Anniken Hagen
Leder
hagen@dystoni.no

Johan Arnfinn Warvik
Nestleder
warvik@dystoni.no

Sissel Buskerud
Styremedlem og Regnskapsansvarlig
buskerud@dystoni.no

Anne Grethe Tangen
Styremedlem og konferanseansvarlig
tangen@dystoni.no

Merete Haaseth Avery
Styremedlem og sekret?r
avery@dystoni.no

Reidunn Bjorg Loland
Styremedlem og kontaktperson
kontakt@dystoni.no

Sylvie Helgesen
Varamedlem og kontaktperson
Representant brukerforum Norsk Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser
(NKB)
helgesen@dystoni.no