Presentasjon av nytt styre Norsk Dystoniforening

På årsmøte 8. mars gikk 4 personer ut av styret og 4 nye personer kom inn i styret.