Rehabiliterings konferanse og behandlings kongress om dystoni i Hannover.

8-11 mai ble «First international conference on rehabilitation of dystonia» og «Second international congress on treatment of dystonia» arrangert i Hannover, Tyskland. Det var i underkant av 400 deltakere, og nærmere 120 fagpersoner som forleste om ulike temaer tilknyttet dystoni.