Retten til fri fysioterapi fjernes

Konsekvensene etter budsjettforliket er diagnoselisten fjernes og opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering blir stående.

Vår paraplyorganisasjon Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har engasjert seg sterkt på vegne av alle medlemsorganisasjoner, vedr. regjeringens forslag om å fjerne diagnoselisten. Denne listen har gitt en rekke diagnoser, deriblant oss med dystoni, rett til gratis fysikalsk behandling. Det at diagnoselisten fjernes får konsekvenser for flere hundre tusen funksjonshemmede og kronisk syke. Konsekvensen blir at egenandelen øker kraftig, noe som går hardt utover personer med mindre god økonomi. Regjeringens forslag om å fjerne sykdomslisten for gratis fysioterapi blir dessverre stående.