Rogaland lokallag inviterer til vårmøte 13 mars 2018 kl. 18.00

Rogaland Lokallag inviterer til vår-møte på Gamlaværket i Sandnes.

Tema for møte er :

Fysisk aktivitet og trenings tips v/ Bjørn Oskar Røstelien.

Spørsmål, send mail til teampekonen@gmail.com

Vel møt hilsen Lokallagsleder Teija Pekonen