Dystonia Europa

Spørreundersøkelse via Dystonia Europa, svar innen 31.1.2018

Dystonia Europe støtter forskere som arbeider med forskning som kan føre til at det i fremtiden blir bedre behandling  og kanskje også i fremtiden, en kur for dystoni. Hjelp oss i dette arbeidet ved å fylle ut en kort spørreundersøkelse som er en del av en studie om behandling, livskvalitet, tilgang til behandling med mer.

Spørreundersøkelsen er et ledd i en studie av Professor Maja Relja ved University of Zagreb. Hvis du har dystoni og ikke har deltatt i undersøkelsen ber vi om at du tar litt av din tid til det innen 31. januar. Linken til undersøkelsen finner du under og når du har klikket på denne velger du Norway som land og så øver midt på velger du Norsk som språk, gå inn på linken her:  http://surveys.dystonia-europe.org/survey/list

Undersøkelsen er anonym, men vi ønsker å registrere hvilket land de som deltar er fra og det er derfor viktig, for de som er fra Norge og deltar, å legge inn Norway helt i begynnelsen av studien.

Når du har fylt ut undersøkelse så kan du velge å registrere ditt navn og e-post adresse hvis du ønsker å motta en kopi av resultatene fra undersøkelsen når det foreligger. En takk til alle som deltar, dette er en kartlegging som er grunnlag for fremme bedre helsetjenester på sikt for dystonipasienter.

På forhånd tusen takk!