Stem frem september for å spre informasjon om dystoni

Vil du være med på å stemme frem september som “dystonia awareness month”?