Stem frem september for å spre informasjon om dystoni

Vil du være med på å stemme frem september som «dystonia awareness month»?