Artikkel om dystoni på Wikipedia

Nevrolog Jeanette Koht har skrevet en artikkel på Wikipedia om dystoni. 

Klikk her for å komme direkte til artikkelen på Wikipedia

Nå kan du søke opp dystoni på wikipedia og få god og utfyllende informasjon. Nevrolog Jeanette Koht har spesialkompetanse og er svært engasjert i dystoni og har skrevet en flott og informerende artikkel om dystoni som vil bidra til at dystoni blir bedre kjent og forstått.