Dyp hjernestimulering ved alvorlig dystoni

I Tidskrift for Den norske legeforening er det tidligere utgitt en artikkel om god effekt av dyp hjernestimulering ved alvorlig dystoni