Fremme forskning og kjenneskap til Nevrologi og Nevrologiske sykdommer

I februar 2013 holdt EFNA en workshop på ”Advocate for Neurologi” med fokus på hvordan best å forberede ”European Month of the Brain” (EMOB) . EU hadde utnevnt mai 2013 til ”Hjernens måned”. Dette blant annet for å sette fokus på og fremme forskning på hjerne slik at man kan utvikle bedre medisiner, behandling og kanskje til og med en kur for noen hjernesykdommer.