Artikler om dystoni i fagtidsskriftet «Fysioterapeuten»

Et av målene i det treårige prosjektet «Fysioterapi ved dystoni», var å publisere artikler om bevegelsesesforstyrrelsen dystoni. I fysioterapeuten nr. 1, 2017 , er det publisert to artikler om dystoni!

Nevrolog Jeanette Koht er hovedforfatteren for artikkelen «Dystoni: klassifikasjon, årsak og behandling». Artikkelen kan du lese i sin helhet her.

Fysioterapeut Johanna Blom er hovedforfatter for artikkelen «Fysioterapi vid cervikal dystoni». Denne artikkelen er skrevet på svensk. Artikkelen kan du lese i sin helhet her.

Sammen med hovedforfatterne, er fysioterapeut Anette Holmelid Elvik og fysioterapeut og leder i NDF, Anniken Hansen medforfattere i begge artiklene.

Begge artiklene er utgitt i Fysioterapeuten 1/2017.