Helsekrav til førerkort

Se utfyllende informasjon om disse helsekravene på Helsedirektoratets sider her