Informasjon om Dystoni er viktig arbeid!

Informere om Dystoni er viktig.
Her sitter Heidi i NDF Rogaland lokallag og forbereder seg på innlegget hun skal ha til kommende helsearbeidere. Elevsamling hos FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) 17 oktober.
Lykke til Heidi