Ildsjeler. – Det handler om å gi pasientene den beste behandling og dermed forbedre deres livskvalitet, sier overlegene Maja Villseth og Bo Biering-Sørensen. Sørensen var initiativtaker til utdanningstilbudet som i dag heter Skandyspas. Villseth var den første norske legen som tok utdanninga.

Kurs i Drammen

Leger og terapeuter spisser seg på å behandle dystoni.

5.–7. februar var rundt 50 leger og terapeuter fra Skandinavia samlet til tredje og siste del av et kurs i dystoni- og spastisitetsbehandling, ved Vestre Viken sykehus i Drammen.

Bak kurset sto www.skandyspas.com — en forkortelse for Skandinavisk Utdannelsesselskap for Dystoni og Spastisitet Utdannelse.

Etter eksamen fikk deltakerne vitnemål som et bevis på at de har ervervet seg kompetanse for at de på selvstendig grunnlag skal kunne analysere spastisitet og dystoni og velge undersøkelses- og behandlingsmulighetene som er relevant. De skal også kunne utføre EMG- og ultralydveiledede injeksjoner med botolinumtoksin.

Ferdighetsfag

Initiativet til utdanningstilbudet skandyspas ble tatt av en gruppe engasjerte eksperter ved Rigshospitalet i København med overlege Bo Biering-Sørensen i spissen, i 2014. Bakgrunnen var at det ikke fantes noe formalisert utdanningstilbud innen denne subspesialiteten, som er ansett som et ferdighetsfag som krever mye trening og hands on.

Siden 2017 har skandyspas gjennomført fire kurs, og de har vært muliggjort med støtte fra legemiddelfirmaene Abbvie, Merz og Ipsen.

– Prioriterer team

Bo Biering-Sørensen forteller om god søkning.

– Vi prioriterer søknader fra leger og terapeuter som jobber i team, fordi vi ser et tverrfaglig samarbeid som viktig for å nå vårt felles mål. Da må vi trene sammen i samme rom, slik at vi snakker samme språk, sier Biering-Sørensen.

Interessen for kursopplegget har nå spredt seg over hele verden. Biering-Sørensen forteller blant annet om stor interesse fra USA og Canada.

Ildsjel

Overlege Maja Villseth ved Drammen sykehus var den første i Norge til å gjennomføre utdanninga. Nå sitter hun i styringsgruppa for skandyspas og er en av ildsjelene som er med på arrangere kursene og å lære opp nye nevrologer og terapeuter.

På første dag av kurssamlinga i Drammen innledet hun med foredrag om hvordan man analyserer Cervikal dystoni etter Collum Caput-konseptet.

Villseth lot også kursdeltakerne få bryne seg på å analysere skjevstillingen til to pasienter som velvillig stilte opp som kasus. I plenum viste hun hvordan hun gikk fram for å foreta ultralyd- og EMG-veiledede injeksjoner på de to pasientene.

Tekst og foto: Vidar Bjørkli