Nifab.no er en statlig nettportal som tilbyr kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling

Nettstedet drives av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) som ligger ved Universitetet i Tromsø.