Norsk forskning vedr. effekten av dyp hjernestimulering (DBS)

Stimulering av globus pallidus via implanterte elektroder er effektivt ved primær dystoni.

Det viser en ny multisenterstudie der norske forskere står sentralt. Mer om forskningen rundt effekten av DBS, kan du lese her.