Statlig informasjon om alternativ behandling

Nettsiden nifab.no gir befolkningen upartisk, forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling, slik at den enkelte kan ta kunnskapsbaserte og trygge valg om behandling.