Kurs for fysioterapeuter

Johanna Blom skal være kursholder.

Norsk Dystoniforening inviterer nå fysioterapeuter til videreutdanning i fysioterapi for cervikal dystoni. Kurset er beregnet for de som har grunnutdanning i eller annen relevant utdanning eller erfaring med behandling av dystonipasienter.

Hvis dette kan være noe for din fysioterapeut, så bring gjerne tipset om dette kurset videre til han eller henne. Påmelding må skje innen 15. februar til Norsk Dystoniforening ved Anita Sundbakken – konferanse@dystoni.no eller telefon 950 63 492.

Kurset holdes på Quality Olavsgaard hotell på Skjetten ved Lillestrøm 14. april 2023. Kursholder er den svenske kapasiteten Johanna Blom.

I invitasjonen som er sendt ut bes deltakerne gjerne ta med en video (på minnepenn eller egen PC) av pasienteksempler for diskusjon i plenum. Deltakerne bes også gjerne forberede noen spørsmålsstillinger.

Egenandelen for kurset er 500 kroner. Det serveres lunsj og forfriskninger i løpet av dagen.

Slik ser programmet ut for kurset:

09.00-09.15: Velkommen og introduksjon ved Johanna Blom og Johan Arnfinn Warvik
09.15-09.45: Dystoni definisjon og klassifikasjon, Johanna
09.45-10.30: Analyse av cervikal dystoni og videoeksempler, Johanna
10.30-10.45: Pause med frukt
10.45-11.45: Behandling av cervikal dystoni og videoeksempler, Johanna
11.45-12.15: Gjennomgang av digital plattform for cervikal dystoni, Johanna
12.15-13.15: Lunsj
13.15-14.30: Gjennomgang av deltakernes pasienteksempler ved dystoni, alle deltakere
14.30-14.50: Kaffepause
14.50-15.50: Gjennomgang av deltakernes pasienteksempler ved dystoni samt spørsmål, alle deltakere
15.50-16.00: Oppsummering og avslutning, Johanna

Spennende webløsning for fysioterapi

Fysioterapeut Johanna Blom og Dystonia Europe har utviklet en spennende digital øvelses bank for fysioterapeuter og dystoni pasienter. Høsten 2022 planlegges lansering i Norge og Europa.

Svenske Johanna Blom som var sentral i Norsk Dystoniforenings store fysioterapiprosjekt for noen år siden, presenterte sin «Dystonia Physio Exercice Hub» under årsmøtet til Svensk dystoniforening lørdag 19. mars. Blom har sammen med sine samarbeidspartnere utviklet, beskrevet og illustrert 115 øvelser beregnet på pasienter med cervikal dystoni (nakkedystoni).

På svensk allerede

Den digitale løsningen ble lansert i Sverige i november i fjor. Til høsten er planen å lansere programmet i Europa – på fem nye språk. Det er usikkert om den kommer på norsk siden det forventes at norske fysioterapeuter og brukere kan forstå og bruke den svenske eller den engelske versjonen.

Blom fortalte under sitt foredrag at det allerede er 40-50 svenske fysioterapeuter som har registret seg som brukere. Det er Blom selv som gir terapeutene tilgang.

Gratis bruk

Via den digitale løsningen skal terapeutene kunne lage et skreddersydd øvelsesprogram for sine pasienter. Øvelsesprogrammet skal brukes av pasientene som hjemmeøvelser. Øvelsesprogrammet kan lastes ned og printes ut om ønskelig.

Blom fortalte om stor internasjonal interesse for løsningen allerede.

– Jeg har allerede fått noen forespørsel fra norske fysioterapeuter om å få ta det i bruk, men jeg avventer tilgangen litt, sa Blom til undertegnede.

All tilgang skal være gratis for både terapeuter og pasienter.

– Plattformen erstatter ikke et besøk hos fysioterapeuten. Hver enkelt pasient må undersøkelses grundig først før den kan lages et individuelt treningsprogram ved hjelp av programmet, sier Blom.

Under utvikling

Johanna Blom er fysioterapeut ved nevrologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Malmø. Hun regnes som en av Europas fremste på feltet og har undervist i behandling av dystoni i flere europeiske land.

Blom er selv prosjekteier av «Dystonia Physio Exercice Hub», mens det er Dystonia Europe som forvalter plattformen. IT-ekspert Eelco Uytterhoeven i Dystonia Europe har laget den tekniske løsningen. The Boston Scientific Foundation Europe har finansiert arbeidet så langt.

Programmet er fortsatt under utvikling. Blom ser for seg at samarbeide med flere eksperter på dystoni for å utvikle øvelsesbanken ytterligere.

Dystonia Physio Exercise HUB – A Digital Platform with Exercises for Cervical Dystonia

Skrevet av John Berget

Fysioterapi ved Dystoni

Hva skjedde ?

 

Kursholderne Johanna Blom, Vibeke Siewers og Jeanette Koht  OUS Ullevål sykehus kurser opp fysioterapeuter med praksis utenfor sykehusene i behandling av dystonipasienter.

Dette vil gi bedre tilbud til våre medlemmer. Fantastisk!

 

Oslo Universitetssykehus, Ullevål arrangerte fysioterapikurs 6-7 februar. Kurset prioriterer fysioterapeuter som jobber utenfor sykehusene. Leder og nestleder i Norsk Dystoniforening er invitert og vil delta.
En spennende fortsettelse av å få mer kunnskap om Dystoni blant behandlende fysioterapeuter.

 

 

Artikler om dystoni i fagtidsskriftet «Fysioterapeuten»

Et av målene i det treårige prosjektet «Fysioterapi ved dystoni», var å publisere artikler om bevegelsesesforstyrrelsen dystoni. I fysioterapeuten nr. 1, 2017 , er det publisert to artikler om dystoni!

Nevrolog Jeanette Koht er hovedforfatteren for artikkelen «Dystoni: klassifikasjon, årsak og behandling». Artikkelen kan du lese i sin helhet her.

Fysioterapeut Johanna Blom er hovedforfatter for artikkelen«Fysioterapi vid cervikal dystoni». Denne artikkelen er skrevet på svensk. Artikkelen kan du lese i sin helhet her.

Sammen med hovedforfatterne, er fysioterapeut Anette Holmelid Elvik og fysioterapeut og leder i NDF, Anniken Hansen medforfattere i begge artiklene.

Begge artiklene er utgitt i Fysioterapeuten 1/2017.

Fysioterapiprosjektet gjennom tre år

I perioden 2013-2016 har Norsk Dystoniforening (NDF) sertifisert 82 fysioterapeuter i behandling av dystoni.

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Med midler ExtraStiftelsen har NDF hatt mulighet til å finansiere en kursrekke for fysioterapeuter med god faglig kompetanse uten egenandel. Det ehar har vært mange bidragsytere. i prosjektet. Engasjementet og lysten til å spre kunnskap om dystoni, har vært meget stor! Arbeidet startet allerede våren 2013 med prosjektbeskrivelse. Våren 2014 arrangerte vi de første kursene i Bergen og Oslo. Siden den gang har det gått slag i slag.

NDF har oppnådd alle våre mål i løpet av prosjektperioden!
I all beskjedenhet, er dette litt av en bragd! NDF har utdannet og lært opp over 80 fysioterapeuter. Det er flere enn vi hadde som målsetting ved prosjektstart. Listen over sertifiserte fysioterapeuter er publisert på våre nettsider, se her, samt i medlemsbladet. Gjennom prosjektperioden har NDF bidratt til å øke oppmerksomhet rundt diagnosen dystoni. Fagpersoner har vist interesse for økt kunnskap om behandling av bevegelsesforstyrrelsen. Fysioterapeutene som har deltatt i kursrekken er fordelt i de fleste fylkene i vårt langstrakte land. For å spre kunnskapen har kursene blitt arrangert i Bergen, Oslo, Arendal, Molde og Tromsø. Kursene er arrangert i der hvor etterspørselen og interessen for våre kurs har vært størst.

Kursrekken fysioterapi ved dystoni har ført til internasjonal oppmerksomhet!
En av våre samarbeidspartnere vil bidra til at flere land skal kunne gjennomføre liknede kurs. Flere dystoniforeninger har igangsatt egne fysioterapikurs etter å ha deltatt på/fått informasjon om vår kursrekke. Svensk Dystoniforening har videreutviklet sitt opprinnelige grunnkurs for fysioterapeuter, etter at de var tilstede på trinn 1 i Bergen 2014.

I Paris oktober 2014, holdt leder i NDF Anniken Hansen et innlegg om prosjektet for medlemslandene til Dystonia Europe (DE) under D-Days. I april 2016 informerte NDF sin leder om prosjektet under D-days konferansen i Oslo. Bidragsyterne i prosjektet, nevrolog Jeanette Koht og fysioterapeut Johanna Blom, holdt begge foredrag på samme konferanse.

«Nakkedystoni, – en fysioterapihåndbok» er skrevet av den anerkjente franske fysioterapeuten Jean Pierre Bleton. Boken er et viktig verktøy for fysioterapeuter som behandler pasienter med nakkedystoni . Boken inngår i kursmateriellet i kursrekken. Eli Lønne fra legemiddelforetaket Desitin, og leder i NDF Anniken Hansen, har bidratt i å oversette og forbedre språket i fysioterapihåndboken.

Gjennom prosjektperioden har nevrolog Jeanette Koht skrevet Wikipedia artikkel om Dystoni på norsk, slik at informasjon ute på nettet er oppdatert, se her. Fysioterapiprosjektet har blitt presentert på Nasjonalt Dystoninettverk for norske nevrologer og barneleger i både 2014 og 2015. Våre medlemmer har fått fyldig informasjon om prosjektet via våre nettsider, Facebook siside, på NDF sine likepersonmøter og lokallagsmøter.

I januar 2017 publiseres to fagartikler i bladet Fysioterapeuten (nasjonalt Fysioterapi tidsskrift.) Den ene artikkelen er skrevet av nevrolog Jeanette Koht og beskriver hva dystoni er. Den andre artikkelen er skrevet av fysioterapeut Johanna Blom og beskriver fysioterapi behandling og nakkedystoni.

Kunnskapen vi har spredt til fysioterapeutene og pasientene som har deltatt, har bidratt til økt mestring og bedre livskvalitet for mange som har diagnosen dystoni. Det å være med på å bidra til at noen har fått en bedre hverdag, er bokstavelig talt lønn for innsatsen bidragsyterne har lagt ned i prosjektet.

Bidragsytere i prosjektet:
NDF vil benytte muligheten til å takke alle bidragsytere i prosjektperioden:

 • Jeanette Koht, nevrolog Vestreviken Drammen sykehus
 • Charalampos Tzoulis, nevrolog Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus
 • Inger Marie Skogseid, nevrolog Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Karen Herlofson, nevrolog sykehuset Sørlandet
 • Grit Richter, nevrolog Universitetssykehus i Nord-Norge
 • Johanna Blom, fysioterapeut Skåne Universitetssykehus, Sverige
 • Jean Pierre Bleton, fysioterapeut Rothschild Foundation, Frankrike
 • Anette Holmelid Elvik, fysioterapeut Osterøy Fysikalske institutt
 • Anniken Hansen, Leder i NDF og fysioterapeut

Bidragsyterne har delt sin faglige kompetansen og bydd på seg selv! Sammen har bidragsyterne bidratt til å belyse kompleksiteten om dystoni og skapt økt interesse om diagnosen.

Stor takk til pasientkasusene:
En ekstra stor takk til alle medlemmer og pasienter som har deltatt som pasientkasus! Dere har vært svært betydningsfulle! Som pasientkasus har dere bidratt til å synliggjøre mangfoldet og kompleksiteten av dystoni. Takk til alle fysioterapeutene som har vist interesse for prosjektet. Dere har bidratt til å spre kunnskap om dystoni til deres kollegaer. Tusen takk til ExtraStiftelsen som har hatt tro på prosjektet og bidratt med økonomiske midler! Uten økonomisk støtte ville ikke dette prosjektet vært mulig!

Takk til ExtraStiftelsen som har gjort dette mulig!

Prosjektet blir videreført i en eller annen form i 2017!

Positiv omtale i Dystonia Europe sitt Newsletter

Dystonia Europe (DE) var tilstede i Bergen 2014 under det aller første kurset i prosjektperioden. Det var derfor ekstra stas at DE også var tilstedet i august 2016 da det siste kurset i prosjektperioden ble arrangert.

I DE sitt Newsletter 2016, er to sider viet til prosjektet med positivt omtale. Newsletteret finner du her. Artikkelen er omtalt på side 34 og 35

Prosjektperiodens siste kurs – faglig kunnskap i Nordens Paris

Det aller siste kurset i prosjektperioden fysioterapi ved dystoni, ble arrangert i Tromsø, Nordens Paris 29-30. august.

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Forventing:
Bidragsyterene i trinn 2 i Tromsø var spente og forventningsfulle før det siste kurset. I løpet det treårige prosjektet har vi endret og tilpasset programmet etter ønsker fra deltakerne. Vi har spisset innholdet og lagt til flere temaer. Vi har utviklet noe som i utgangspunktet var bra, til å bli enda bedre. Jo lengre ut i prosjektperioden vi har kommet, jo mer erfarne og tydelige har vi bidragsytere blitt.

«Hands on» praksis:
Deltakerne har gjennom hele prosjektperioden fått i oppgave å undersøke og behandle pasienter med dystoni mellom trinn 1 og trinn 2. Jeg er både ydmyk og stolt over den utviklingen deltakerne har vist. De har vært sultne på ny kunnskap, og tatt utfordringene. Og utfordringer har det vært! Vi bor i et langstrakt land og tilgangen på pasienter er varierende i store byer kontra små tettsteder. Deltakerne i Tromsø var svært godt forberedt til trinn 2. De aller fleste hadde tilegnet seg god erfaring og imponerte med sine presentasjoner!

Temaene i kursrekken har vært:

 • Sykdomsbeskrivelse av dystoni
 • Hvordan skille dystoni fra andre bevegelsesforstyrrelser
 • Medisinsk behandling
 • Hjernens plastisitet ved dystoni
 • Muskeltonus ved dystoni
 • Hvordan optimalisere medisinsk behandling og hva skal vi med scoringsskjemaer?
 • Behandlingsstrategier og kontraindikasjoner
 • Pasientdemonstrasjoner og kasuistikker fra egen arbeidspraksis
 • Viktigheten av funksjonsundersøkelse, – hva ser vi etter
 • Viktigheten av behandling – hva vil vi oppnå
 • Å leve med en bevegelsesforstyrrelse – hvordan kan vi som fysioterapeuter bidra?

Å avslutte det aller siste kurset i prosjektperioden, var utvilsomt en blanding av glede, stolthet og lettelse for oss bidragsytere, men også litt vedmodighet. Det føles som et slags tomrom når det man har jobbet så intens med gjennom flere år, er gjennomført og avsluttet. Det er som å avslutte et betydningsfullt kapittel, – en livsfase og sette et endelig punktum.

Takk til alle kursdeltakere, pasienter, bidragsytere og ExtraStiftelsen! Dere har alle bidratt til at kursrekken har blitt en suksess!

Fysioterapi-prosjektet, – en suksess!

Det er lov å klappe seg selv på skulderen og være stolt av det vi har fått til med prosjektet «Fysioterapi ved dystoni», midtveis i vårt tredje år!

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Oppsummering så langt:
Når prosjektet avsluttes dette året, har NDF sertifisert 82 fysioterapeuter innen behandling av dystoni. NDF har til sammen fått 1,2 millioner kroner fra Extra Stiftelsen, avdeling Helse og Rehabilitering. Det er utrolig mye penger! Pengestøtten har vært helt nødvendig for å kunne spre kunnskap om fysioterapi ved bevgelsesfortyrrelsen dystoni. Det krever penger, ressurser og høy faglig kompetanse for å lykkes med å spre kunnskap.

Prosjektet s betydning:
Fysioterapi-prosjektet gagner medlemmer av NDF, men også de som har dystoni som ikke er medlem av foreningen. Kursrekken har engasjert fysioterapeuter og andre fagpersoner. Noen av landets sykehus har endret sin praksis med injisering, etter at flere av sykehus fysioterapeutene har deltatt i kursrekken. Ved noen av landet sykehus, deltar fysioterapeutene i injeksjonsbehandlingen etter deltakelse i kursrekken. Fysioterapeuten er ofte den fagpersonen som ser personene med dystoni både før, under og etter injisering av botuliniumtoxin. Nevrologene som behandler oss, ser oss sjelden mellom injeksjonsbehandlingen. Det å bli sett underveis i behandlingsforløpet, kan utvilsomt være viktig for den videre behandlingen

Det er absolutt ikke en nødvendighet å gå til en fysioterapeut som har deltatt på våre kurs, for å få en tilfredsstillende behandling. Flere av våre medlemmer går til behandling hos fysioterapeuter som gir dem tilfredsstillende behandlinger uten å delta på kurs. Dette er bra! NDF sin oppfordring til alle som går til en behandler de er fornøyd med, om det er en fysioterapeut eller en annen fagperson, er å fortsette med det som fungerer for deg.

Behov for økt kompetanse blant fagpersoner:
Styret i NDF har gjennom mange år fått høre at så altfor få fagpersoner, herunder leger, sykepleier og fysioterapeuter, kan for lite, eller i verste fall, ingen ting om dystoni. Medlemmer har fortalt at de har gått i en årrekke til fysioterapibehandling uten noen som helst bedring. Gjennom fysioterapi-prosjektet, bidrar vi til økt kunnskap om dystoni blant fysioterapeuter. Kursdeltakerne deler gjerne sine erfaringer til kollegaer, og på den måten sprer de kunnskapen videre i fagmiljøet.

Dystoni en kompleks diagnose:
Dystoni er som kjent en bevegelsesforstyrrelse som har mange forskjellige uttrykksformer. Diagnosen rammer forskjellige deler av kroppen. Fysioterapi-prosjektet har valgt å fokusere på dystoni i nakken. Når en behandler forstår hvordan man bør tilnærme seg en pasient med dystoni i nakken, er det lettere å overføre dette til andre typer dystonier. Det er viktig å være klar over at dystoni skiller seg fra andre bevegelsesforstyrrelser, på grunn av muskeltonusen. Det vil si spenningsnivået i muskulaturen.

Gjennom fysioterapiprosjektet belyser vi nettopp disse individuelle forskjellene. Det finnes dessverre ikke fasit svar på veiledende øvelser som passer for alle som har dystoni i samme kropps område. En og samme øvelse kan dempe de dystone symptomene hos noen, og trigge dystonien hos andre. På bakgrunn av de individuelle forskjellene, og muskeltonusen, kan det derfor være uheldig å bruke tilnærminger for andre bevegelsesforstyrrelser i behandling av dystoni.

Suksessfaktorer:
Fysioterapiprosjektet har blitt en suksess på grunn av det faglige høye nivået på foredragsholderne! Alle har mange års erfaring med dystoni. Strategiene for behandlingen i prosjektet er basert på forskning og studier. Det anbefales blant annet ikke dyp massasje, sterk tøyning og styrketrening med vekter som involverer dyston muskulatur, Igjen er det individuelle forskjeller. De aller fleste trigges ved for eksempel av massasje av dyston muskulatur, mens noen føler at det demper. NDF råder igjen om å fortsette med det som fungerer best for den enkelte. For at vi selv skal kunne forstå vår egen diagnose, er det viktig av vi vet hva som trigger og demper dystonien. Når vi vet dette, kan vi lettere tilpasse aktiviteter som ikke trigger dystonien.

En annen viktig suksess kriterier, er at vi på våre kurs bruker levende pasienter! På hvert eneste kurs, stiller medlemmer og andre pasienter som har dystoni, som pasientkasus. Det er av uvurderlig betydning for kursdeltakerne, å kjenne på dyston muskulatur, og kjenne på forskjellene mellom pasientene. For å få god kjennskap til diagnosen, og forstå dens mangfold og variasjoner, er det avgjørende med praktisk erfaring på levende pasienter. Det er ingen selvfølge at fysioterapeuter får øve på levende pasienter når man deltar på faglige kurs. Gjennom kursrekken gir våre foredragsholdere personlig veiledning både til kursdeltakerne, men også til pasientkasusene som deltar. Dette innebærer at pasientkasusene også lærer mye av å delta.

Måloppnåelse:
Vi hadde som mål om å sertifisere 60 fysioterapeuter i løpet av prosjektets tre år. Dette har vi klart med god margin! I tillegg har vi oppnådd oppmerksomhet fra utlandet. Under D-Days i Paris i 2014 informerte leder i NDF Anniken Hansen om prosjektet til Dystonia Europe (DE) sine medlemsland. Under D-Days i Oslo i april i år, presenterte lederen prosjektet på selve konferansen hvor fagpersoner og pasienter var tilstede. Det er flere land som ønsker å starte liknende prosjekter.

Stor interresse utenlands:
Danmark har igangsatt en tilsvarende kursrekke som vår modell, i utlandet omtalt som «den norske modellen». Utenlandske samarbeidspartnere har vist interresse for å kunne videreføre den norske modellen»i andre europeiske land.

Stolthet:
NDF har all grunn til å være stolte av det vi har oppnådd med prosjektet så langt Dette hadde vi aldri klart uten støtte fra Extra Stiftelsen, engasjerte bidragsytere og medlemmer som har deltatt som pasientkasus! Prosjektet har rett og slett vært en suksess!

Andre året i prosjektet «Fysioterapi ved dystoni»

Fysioterapi Norsk Dystoniforening (NDF) har gjennomført andre året av det treårige prosjektet fysioterapi ved dystoni. Tilbakemeldingene fra våre kursdeltakere og pasientkasus, er utdelt positive ved dystoni!

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Målet for prosjektet:
Målet med fysioterapiprosjektet er å sertifisere 60 fysioterapeuter fordelt i vårt langstrakte land. NDF ønsker å bidra til kompetansehevning om sykdommen, samt bedre behandlingstilbudet for pasienter med dystoni. Det er en utrolig god følelse at vi kan si at vi allerede har lykkes! Innen utgangen av januar 2016, vil over 60 fysioterapeuter være sertifisert. Og det er allerede før det siste kurset i prosjektet begynner.

Økonomiske midler fra ExtraStiftelsen:
NDF har fått hver eneste krone vi har søkt om fra ExtraStiftelsen. Slikt er ingen selvfølge! For prosjektåret 2014 fikk vi 450 000 kroner. For 2015 fikk vi 435 000 kroner, og for 2016 får vi 400 000 kroner! Det er prosjektbeskrivelsen og budsjettet fra søknaden i 2013, som danner grunnlaget for de tildelte midlene for i år og neste år. Fra 2017 må videreføring av prosjektet driftes med andre midler.

Fysioterapi som fagfelt:
Fysioterapifaget er dessverre et sårbart fagfelt innen behandling av dystoni. Den medisinske behandlingen er dypt forankret i gode vitenskapelige studier. De kan vise til fakta med behandlingsmetoder som botuliniumtoksin injeksjoner og dyp hjernestimulering (DBS-operasjon). Med vitenskapelige studier kan man vise til at behandlingen gir resultater. Foreløpig mangler fysioterapifaget de vitenskapelige studiene. Vi mangler klare fakta om virkning av fysioterapi. Det er flere studier som viser oppløftende indikasjoner på at fysioterapi vil være et viktig supplement til både botuliniumtoksin og ved DBS. I Nederland utføres en vitenskapelig studie med 100 pasienter med dystoni i nakken. I løpet av et år eller to, vil kanskje faktaopplysningene om viktigheten av fysioterapi være tilgjengelig. Først når fysioterapifaget kan vise til vitenskapelige studier innen dystoni, vil kanskje fysioterapi som fagfelt styrke sin posisjon i det medisinske miljøet.

Fysioetrapien sin historie i behandling av dystoni:
Før botuliniumtoksin injeksjoner ble en del av behandlingen for dystoni, var det fysioterapi man hadde å tilby. Etter at injeksjonsbehandlingen startet for vel 25 år siden, forsvant fysioterapi tilbudet for mange med dystoni. Det siste tiåret har fysioterapi blitt brukt i økende grad som tillegg til injeksjonsbehandlingen.
Gjennom fysioterapiprosjektet ønsker vi å bidra til økt mestring og bedre livskvalitet for dem som er rammet av dystoni. Med riktig veiledning og individuelt tilpassede øvelser, vil vi kunne redusere spenningsnivået i de dystone musklene og samtidig redusere smerte.

Prosjektets så langt, midtveis i prosjektperioden 2015

Vi er inne i fysioterapiprosjektets andre år. Gjennom kursrekken trinn 1 og trinn 2, sertifiserer vi fysioterapeuter om behandling av dystoni med midler fra ExtraStiftelsen. I tillegg er det mange fagpersoner og pasienter som bidrar.

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Tilbakeblikk på prosjektet så langt:
I vakre Arendal arrangerte Norsk Dystoniforening (NDF) årets første kurs den 27. og 28. april. Selv om vi har gjennomført kursrekken med gode tilbakemeldinger i både Bergen og Oslo i 2014, var vi svært godt forberedt til årets første kurs. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger, spørsmål og problemstillinger fra fjorårets kurs, har vi prøvd å konkretisere, tydeliggjøre og forenkle budskapet. Vi har jobbet for å bli enda bedre. Med utgangspunkt i strålende tilbakemeldinger fra deltakerne, kan vi med stolthet si at vi har lykkes! Vi har rett og slett endret noe som var veldig bra til å bli enda bedre! Kurset ble tidlig fulltegnet. 15 engasjerte fysioterapeuter med ulik erfaring og kunnskap om dystoni, deltok på trinn 1. For å forstå hva dystoni er, får fysioterapeutene en innføring i nevrologiens mysterium. Dystoni er på mange måter et lite mysterium, – en uløst gåte. Selv etter mange år med økt kunnskap og forskning, vet vi lite om årsakene til at dystoni oppstår. Det vi vet, er at bevegelses forstyrrelsen skyldes en signalfeil i hjernen. Kort fortalt kan den ufrivillige og økte muskelaktiviteten beskrives som om gasspedalen hele tiden er på, og bremsene ikke fungerer. Teknikkene og øvelsene som læres på kurset, har fokus på dystoni i nakken. Fysioterapi kan ha gunstig effekt for mange typer dystoni.  Når man forstår prinsippene for behandling og tilnærming av nakken, er det lettere å overføre kunnskapen til andre typer dystonier. Studier av den franske fysioterapeuten Jean Pierre Bleton, viser at fysioterapi med spesifikke øvelser, har god effekt også for hånd og arm dystonier. Målet med fysioterapi er blant annet å redusere smerter og muskel tonus (spenning i muskulatur) i den dystone muskulaturen.

Langsiktige mål med behandlingen:
Videre er det et mål å oppnå så normal kroppsholdning som mulig, altså redusere feilstillingen. Med riktig veiledning kan fysioterapi bidra til å bedre livskvalitet og mestringsfølelse. Øvelser som gir avspenning, er en viktig del av behandlingen. Avspenning er også viktig for dem som har dystoni i øynene, kjeven og buken. Dystoni rammer noen muskler i for eksempel nakken, armene eller andre steder i kroppen.

Ved dystoni i nakken er det altså ikke hele nakken som er berørt. Noen muskler har som oppgave å rotere, sidebøye hodet, eller bøye hodet forover og bakover. Noen ganger er det kun muskler som har en oppgave som er berørt, for eksempel musklene som roterer hodet (ofte omtalt som torticollis). Andre ganger berøres flere muskler som har ulike funksjoner. For å forstå hvilke typer øvelser og behandling som har effekt, er det viktig å forstå mekanismene til muskelaktivitet. Massasje og styrketrening med vekter av de dystone musklene, hard tøyning og elektroterapi, anbefales ikke da dette kan bidra til å øke muskelaktiviteten og dermed trigge dystonien. Massasje av de nærliggende musklene derimot, kan være både fornuftig og behagelig for å redusere muskelspenningen i de friske musklene.

Kursrekken:
Mellom kursrekken trinn 1 og trinn 2, skal fysioterapeutene undersøke og behandle pasienter med dystoni. Vi har erfart at samarbeidet mellom nevrologisk avdeling og fysioterapi avdelingene på mange av landets sykehus, har endret seg. På flere av sykehusene har fysioterapeutene som har deltatt på kurset, hospitert hos nevrologene som behandler dystoni. Flere av nevrologene har engasjert fysioterapeutene med å involvere de i pasientbehandling. Noen nevrologer har holdt innlegg om dystoni for fysioterapiavdelingen. På denne måten har kunnskapen om dystoni også spredt seg til fysioterapeuter som ikke har deltatt i kursrekken. Nevrologene anbefaler også flere av pasientene om å kontakte fysioterapeutene som har deltatt på kurset.

Målet og fokuset med kursrekken har vært å spre kunnskap om dystoni. Ringvirkningene har ført til bedre samarbeid mellom nevrologisk avdeling og fysioterapiavdelingen på flere av landet sykehus. Dette er en positiv effekt vi ikke våget å drømme om for et år siden! Selv om fysioterapeutene som jobber på sykehusene ikke kan behandle pasienter som ikke er innlagt på sykehuset, kan de blant annet bidra med å spre kunnskap og informasjon til pasienten og den lokale fysioterapeuten gjennom veiledning. Fysioterapeutene kan også bidra til økt fokus blant nevrologene på hva pasientene selv kan gjøre.

Bevegelsesglde og økt mestring:
Studier viser at fysioterapi og kombinasjon av botuliniumtoksin kan gi en bedre effekt av injeksjonsbehandlingen, samt bidra til bedre livskvalitet. Gjennom prosjektet har bidragsyterne blitt enda mer bevisst på at riktig behandling kan bidra til økt mestring og bevegelsesglede. Og nettopp bevegelsesglede, økt mestring og livskvalitet, er det mange av våre medlemmer som forteller om, etter at de har blitt introdusert for noen av øvelsene fysioterapeutene lærer i kursrekken. Til høsten er det nye kurs, trinn 2 i Arendal og trinn 1 i Molde. For fullstendig oversikt, se prosjektets sin egen kurskalender for 2015, se her og 2016 her.  Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen, engasjement fra bidragsytere, medlemmer og pasienter. Utallige mennesker har gitt av seg selv og sin tid for å bidra med å spre kunnskap om dystoni. Tusen takk til dere alle!

Fysioterapi ved dystoni trinn 1 i Arendal 2015

27 og 28 april blir trinn 1 i kursrekken «Fysioterapi ved dystoni» arrangert ived sykehuset i Kristiansand.

Positiv omtale på nettsidene til Dystonia Europe (DE)

Direktør Monika Benson i DE var tilstede på det aller første kurset «Fysioterapi ved dystoni trinn1» i Bergen.

Les den positive omtalen om det aller første kurset her.

Fornøyde detakere på trinn 1 i Oslo 13-14. mai 2014

33 fysioterapeuter og to fysioterapistudenter deltok på trinn 1 i Oslo.

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Innholdet på trinn 1 kursetvar blant annet; hva er dystoni, behandlingsstrategier og kontraindikasjoner ved behanling av cervical dystoni. Behandlingsstrategier og øvelser ble formidlet gjennom mange pasientdemonstrasjoner.

På kurset i Oslo deltok mange fysioterapeuter med spesialistkompetanse innen nevrologi. Tilbakemeldingene var svært gode og konstruktive! Fysioterapeutene ønsket enda mer presisering på hvordan dystoni skiller seg fra andre bevegelsesforstyrrelser, samt hvordan diagnosen blir stilt.

Takk til alle pasientkasus og medlemmer som stilte sine dystoniske nakker til disposisjon.