Fornøyde detakere på trinn 1 i Oslo 13-14. mai 2014

33 fysioterapeuter og to fysioterapistudenter deltok på trinn 1 i Oslo.

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Innholdet på trinn 1 kursetvar blant annet; hva er dystoni, behandlingsstrategier og kontraindikasjoner ved behanling av cervical dystoni. Behandlingsstrategier og øvelser ble formidlet gjennom mange pasientdemonstrasjoner.

På kurset i Oslo deltok mange fysioterapeuter med spesialistkompetanse innen nevrologi. Tilbakemeldingene var svært gode og konstruktive! Fysioterapeutene ønsket enda mer presisering på hvordan dystoni skiller seg fra andre bevegelsesforstyrrelser, samt hvordan diagnosen blir stilt.

Takk til alle pasientkasus og medlemmer som stilte sine dystoniske nakker til disposisjon.