Fysioterapi ved Dystoni

Hva skjedde ?

 

Kursholderne Johanna Blom, Vibeke Siewers og Jeanette Koht  OUS Ullevål sykehus kurser opp fysioterapeuter med praksis utenfor sykehusene i behandling av dystonipasienter.

Dette vil gi bedre tilbud til våre medlemmer. Fantastisk!

 

Oslo Universitetssykehus, Ullevål arrangerte fysioterapikurs 6-7 februar. Kurset prioriterer fysioterapeuter som jobber utenfor sykehusene. Leder og nestleder i Norsk Dystoniforening er invitert og vil delta.
En spennende fortsettelse av å få mer kunnskap om Dystoni blant behandlende fysioterapeuter.