Fysioterapiprosjektet -En suksesshistorie for Norsk Dystoniforening

Dette skal vi være stolte av.