Prosjekt fysioterapi ved dystoni

Kunnskapen om fysioterapi og treningsmetoder for dystoni er dessverre svært mangelfull.

Norsk Dystoniforening (NDF), i samarbeid med Jeanette Koht og Inger Marie Skogseid, har sendt inn søknad til ExtraStiftelsen om økonomiske midler, for å øke kunnskapen om dystoni og behandlingsmetoder for fysioterapeuter.

Det ligger mange arbeidstimer bak utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. Enda flere arbeidstimer ligger foran oss når prosjektet skal realiseres i 2014.

Bakgrunn for prosjektet.

Det er et stort behov for å øke kunnskapen om fysioterapi og treningsmetoder for dystoni, slik at pasientene kan følges opp lokalt av fysioterapeuten gjennom behandling og egentrening.

Sannsynligvis er trening og fysioterapi den mest oversette behandlingen for dystoni. Fysioterapi med fokus på bedre kroppsholdning, styrke og stabilitetstrening av nærliggende muskler, samt bevegelighet og tøyning, er viktige elementer i treningen/fysioterapi behandlingen.

Økt kunnskap blant fysioterapeuter vil dermed kunne medføre at flere pasienter med dystoni får stilt diagnosen raskere enn det som er vanlig i dag.

Målet med prosjektet er:

Utdanne 60 fysioterapeuter fordelt i landet. Bidra til kompetansehevning om sykdommen, samt behandlingstilbud for pasienter med dystoni

  1. Utarbeide kurs med teoretiske og praktiske deler hvor fysioterapeutene senere kan utdanne sine egne. Utarbeide kursmateriell.
  2. Flest mulig med udiagnostisert dystoni får riktig diagnose og behandling
  3. Gi et best mulig fullverdig behandlingstilbud for pasientgruppen. Dette innebærer både medisinsk og fysikalsk behandling

Målgruppen for prosjektet er pasienter med dystoni og utvalgte fysioterapeuter. Det er pasientene med dystoni som vil være brukerne av det fysikalske behandlingstilbudet. For å optimalisere og lage et best mulig fysikalsk behandlingstilbud, er det helt nødvendig å kurse fysioterapeuter om sykdommen dystoni og diverse behandlingsmetoder.

Samarbeidspartnere i pilotprosjektet

På vegne av NDF er jeg stolt av at vi har klart å få til en god kontakt mellom våre samarbeidspartnere. Nevrologene Jeanette Koht, Ingrid Marie Skogseid, Charalampos Tzoulis, samt fysioterapeutene Tone Sætrang Lisbeth Fladby. De er viktige ressurspersoner i prosjektet. I tillegg til nevnte fagpersoner vil vi kunne høste erfaringer fra Svensk Dystoniforening (SDF), som har gjennomført og tilrettelagt kurs for fysioterapeuter om cervical dystoni de siste tre årene. Norsk kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har også sagt seg villig til å delta som samarbeidspartnere.

Behandling av søknaden

NDF får svar på søknaden i løpet av november. Det er i utgangspunktet vanskelig å få igjennom søknader med kompetansehevende tiltak. Vi har likevel troen på at søknaden går igjennom. Vi har klart å etablere viktige samarbeidspartnere og klare mål for prosjektet. Dersom vi likevel ikke får innvilget søknaden, har vi allerede en plan B. Vi skal kunne oppnå målsetningen vår om å øke kunnskapen om dystoni blant fysioterapeuter, uavhengig av om søknaden til ExtraStiftelsen blir godkjent eller ei. Mens vi venter på svar får vi krysse alt som krysses kan!