Andre året i prosjektet «Fysioterapi ved dystoni»

Fysioterapi Norsk Dystoniforening (NDF) har gjennomført andre året av det treårige prosjektet fysioterapi ved dystoni. Tilbakemeldingene fra våre kursdeltakere og pasientkasus, er utdelt positive ved dystoni!

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Målet for prosjektet:
Målet med fysioterapiprosjektet er å sertifisere 60 fysioterapeuter fordelt i vårt langstrakte land. NDF ønsker å bidra til kompetansehevning om sykdommen, samt bedre behandlingstilbudet for pasienter med dystoni. Det er en utrolig god følelse at vi kan si at vi allerede har lykkes! Innen utgangen av januar 2016, vil over 60 fysioterapeuter være sertifisert. Og det er allerede før det siste kurset i prosjektet begynner.

Økonomiske midler fra ExtraStiftelsen:
NDF har fått hver eneste krone vi har søkt om fra ExtraStiftelsen. Slikt er ingen selvfølge! For prosjektåret 2014 fikk vi 450 000 kroner. For 2015 fikk vi 435 000 kroner, og for 2016 får vi 400 000 kroner! Det er prosjektbeskrivelsen og budsjettet fra søknaden i 2013, som danner grunnlaget for de tildelte midlene for i år og neste år. Fra 2017 må videreføring av prosjektet driftes med andre midler.

Fysioterapi som fagfelt:
Fysioterapifaget er dessverre et sårbart fagfelt innen behandling av dystoni. Den medisinske behandlingen er dypt forankret i gode vitenskapelige studier. De kan vise til fakta med behandlingsmetoder som botuliniumtoksin injeksjoner og dyp hjernestimulering (DBS-operasjon). Med vitenskapelige studier kan man vise til at behandlingen gir resultater. Foreløpig mangler fysioterapifaget de vitenskapelige studiene. Vi mangler klare fakta om virkning av fysioterapi. Det er flere studier som viser oppløftende indikasjoner på at fysioterapi vil være et viktig supplement til både botuliniumtoksin og ved DBS. I Nederland utføres en vitenskapelig studie med 100 pasienter med dystoni i nakken. I løpet av et år eller to, vil kanskje faktaopplysningene om viktigheten av fysioterapi være tilgjengelig. Først når fysioterapifaget kan vise til vitenskapelige studier innen dystoni, vil kanskje fysioterapi som fagfelt styrke sin posisjon i det medisinske miljøet.

Fysioetrapien sin historie i behandling av dystoni:
Før botuliniumtoksin injeksjoner ble en del av behandlingen for dystoni, var det fysioterapi man hadde å tilby. Etter at injeksjonsbehandlingen startet for vel 25 år siden, forsvant fysioterapi tilbudet for mange med dystoni. Det siste tiåret har fysioterapi blitt brukt i økende grad som tillegg til injeksjonsbehandlingen.
Gjennom fysioterapiprosjektet ønsker vi å bidra til økt mestring og bedre livskvalitet for dem som er rammet av dystoni. Med riktig veiledning og individuelt tilpassede øvelser, vil vi kunne redusere spenningsnivået i de dystone musklene og samtidig redusere smerte.