Fysioterapiprosjektet gjennom tre år

I perioden 2013-2016 har Norsk Dystoniforening (NDF) sertifisert 82 fysioterapeuter i behandling av dystoni.

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Med midler ExtraStiftelsen har NDF hatt mulighet til å finansiere en kursrekke for fysioterapeuter med god faglig kompetanse uten egenandel. Det ehar har vært mange bidragsytere. i prosjektet. Engasjementet og lysten til å spre kunnskap om dystoni, har vært meget stor! Arbeidet startet allerede våren 2013 med prosjektbeskrivelse. Våren 2014 arrangerte vi de første kursene i Bergen og Oslo. Siden den gang har det gått slag i slag.

NDF har oppnådd alle våre mål i løpet av prosjektperioden!
I all beskjedenhet, er dette litt av en bragd! NDF har utdannet og lært opp over 80 fysioterapeuter. Det er flere enn vi hadde som målsetting ved prosjektstart. Listen over sertifiserte fysioterapeuter er publisert på våre nettsider, se her, samt i medlemsbladet. Gjennom prosjektperioden har NDF bidratt til å øke oppmerksomhet rundt diagnosen dystoni. Fagpersoner har vist interesse for økt kunnskap om behandling av bevegelsesforstyrrelsen. Fysioterapeutene som har deltatt i kursrekken er fordelt i de fleste fylkene i vårt langstrakte land. For å spre kunnskapen har kursene blitt arrangert i Bergen, Oslo, Arendal, Molde og Tromsø. Kursene er arrangert i der hvor etterspørselen og interessen for våre kurs har vært størst.

Kursrekken fysioterapi ved dystoni har ført til internasjonal oppmerksomhet!
En av våre samarbeidspartnere vil bidra til at flere land skal kunne gjennomføre liknede kurs. Flere dystoniforeninger har igangsatt egne fysioterapikurs etter å ha deltatt på/fått informasjon om vår kursrekke. Svensk Dystoniforening har videreutviklet sitt opprinnelige grunnkurs for fysioterapeuter, etter at de var tilstede på trinn 1 i Bergen 2014.

I Paris oktober 2014, holdt leder i NDF Anniken Hansen et innlegg om prosjektet for medlemslandene til Dystonia Europe (DE) under D-Days. I april 2016 informerte NDF sin leder om prosjektet under D-days konferansen i Oslo. Bidragsyterne i prosjektet, nevrolog Jeanette Koht og fysioterapeut Johanna Blom, holdt begge foredrag på samme konferanse.

«Nakkedystoni, – en fysioterapihåndbok» er skrevet av den anerkjente franske fysioterapeuten Jean Pierre Bleton. Boken er et viktig verktøy for fysioterapeuter som behandler pasienter med nakkedystoni . Boken inngår i kursmateriellet i kursrekken. Eli Lønne fra legemiddelforetaket Desitin, og leder i NDF Anniken Hansen, har bidratt i å oversette og forbedre språket i fysioterapihåndboken.

Gjennom prosjektperioden har nevrolog Jeanette Koht skrevet Wikipedia artikkel om Dystoni på norsk, slik at informasjon ute på nettet er oppdatert, se her. Fysioterapiprosjektet har blitt presentert på Nasjonalt Dystoninettverk for norske nevrologer og barneleger i både 2014 og 2015. Våre medlemmer har fått fyldig informasjon om prosjektet via våre nettsider, Facebook siside, på NDF sine likepersonmøter og lokallagsmøter.

I januar 2017 publiseres to fagartikler i bladet Fysioterapeuten (nasjonalt Fysioterapi tidsskrift.) Den ene artikkelen er skrevet av nevrolog Jeanette Koht og beskriver hva dystoni er. Den andre artikkelen er skrevet av fysioterapeut Johanna Blom og beskriver fysioterapi behandling og nakkedystoni.

Kunnskapen vi har spredt til fysioterapeutene og pasientene som har deltatt, har bidratt til økt mestring og bedre livskvalitet for mange som har diagnosen dystoni. Det å være med på å bidra til at noen har fått en bedre hverdag, er bokstavelig talt lønn for innsatsen bidragsyterne har lagt ned i prosjektet.

Bidragsytere i prosjektet:
NDF vil benytte muligheten til å takke alle bidragsytere i prosjektperioden:

  • Jeanette Koht, nevrolog Vestreviken Drammen sykehus
  • Charalampos Tzoulis, nevrolog Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus
  • Inger Marie Skogseid, nevrolog Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
  • Karen Herlofson, nevrolog sykehuset Sørlandet
  • Grit Richter, nevrolog Universitetssykehus i Nord-Norge
  • Johanna Blom, fysioterapeut Skåne Universitetssykehus, Sverige
  • Jean Pierre Bleton, fysioterapeut Rothschild Foundation, Frankrike
  • Anette Holmelid Elvik, fysioterapeut Osterøy Fysikalske institutt
  • Anniken Hansen, Leder i NDF og fysioterapeut

Bidragsyterne har delt sin faglige kompetansen og bydd på seg selv! Sammen har bidragsyterne bidratt til å belyse kompleksiteten om dystoni og skapt økt interesse om diagnosen.

Stor takk til pasientkasusene:
En ekstra stor takk til alle medlemmer og pasienter som har deltatt som pasientkasus! Dere har vært svært betydningsfulle! Som pasientkasus har dere bidratt til å synliggjøre mangfoldet og kompleksiteten av dystoni. Takk til alle fysioterapeutene som har vist interesse for prosjektet. Dere har bidratt til å spre kunnskap om dystoni til deres kollegaer. Tusen takk til ExtraStiftelsen som har hatt tro på prosjektet og bidratt med økonomiske midler! Uten økonomisk støtte ville ikke dette prosjektet vært mulig!

Takk til ExtraStiftelsen som har gjort dette mulig!

Prosjektet blir videreført i en eller annen form i 2017!