Stor etterspørsel på fysioterapi kursene!

Kursene «Fysioterapi ved dystoni trinn1» i Bergen 8-9. mai og i Oslo 13-14. mai er ettertraktet!

Skrevet av leder i NDF, Anniken Hansen

Økonomisk støtte til prosjektet:
Norsk Dystoniforening har fått tildelt 450 000 kr fra ExtraStiftelsen til å utdanne fysioterapeuter vedrørende behandling av dystoni. I løpet av tre år har vi mål om å utdanne 65 fysioterapeuter. 50 fysioterapeuter er påmeldt til trinn 1 kursene i Bergen og Oslo! Dette viser at etterspørselen over kunnskap innen dystoni er stor og helt avgjørende for å kunne gi riktig behandling for pasienter med dystoni.

Alle som deltar på trinn 1 har forpliktet seg til å delta på trinn 2 til høsten. Etter gjennomført kursrekke trinn 1 og trinn 2, blir deltakerne sertifisert av Norsk Dystoniforening. Navnene på fysioterapeutene som deltar på kurset, offentliggjøres på våre nettsider og i vårt medlemsblad Dystoni Nytt.

Bakgrunn for prosjektet:
Kunnskapen om fysioterapi og treningsmetoder for dystoni er dessverre mangelfull i Norge. Det er behov for å øke kunnskapen om hvilke metoder innen fysioterapi og trening som er best egnet for dystonipasienter, slik at deres lokale fysioterapeut i større grad kan følge bedre opp behandling og egentrening. Fysikalsk behandling er for de fleste dystonipasienter svært viktig og kan være helt avgjørende for å opprettholde best mulig funksjonsevne. Det er per i dag altfor få pasienter som får et fullverdig fysikalsk behandlingstilbud.

Sannsynligvis er trening og fysioterapi den mest oversette behandlingen for dystoni. Lav aerob intensitet med fokus på bedre kroppsholdning, styrke og stabilitetstrening av nærliggende muskler, samt bevegelighet og tøyning, er viktige elementer i treningen. Med vekt på pust under treningen, kan man oppnå avspenning, samt effektivisere treningen. Ulike tøyningsteknikker er også svært viktig for å unngå forkortelse av muskulatur.

Kontakt:
Ved spørsmål om fysioterapi kursene, kontakt leder i Norsk Dystoniforening, Anniken Hagen, e-post: hagen@dystoni.no eller tlf. 404 13 353

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.