Aktivitets-kalender

2021

11. februar — Styremøte, digitalt
7. april — Webinar med Jeanette Koht
27. mai — Styremøte Alta
30. mai  — Årsmøte Dystonia Europe, digitalt
12. juni — Likepersonsmøte Hotel Olavsgård
13. juni — Årsmøte Hotel Olavsgård
15. oktober — Styremøte Lillehammer
16. oktober — Likepersonsmøte Lillehammer

Kalender 2021.