Svenske Johanna Blom skal holde foredrag på Norsk Dystoniforenings likepersonsmøte på Olavsgaard. Foto: Skånes Universitetssjukhus

Blom til jubileumsmøtet

Norsk Dystoniforening er så heldig å få en av Europas fremste fysioterapeuter Johanna Blom til foreningens jubileumsmøte 15. april 2023.

Svenske Johanna Blom er fysioterapeut og har gjennom sitt virke spesialisert seg på behandling av dystonipasienter. Hun har i en årrekke forelest og holdt kurs for fysioterapeuter i flere europeiske land, også i Norge. Blom ga ut dystoniboken «Muskler i ubalans» i 2018.

Nå er hun høyaktuell med sin nye digitale øvelsesbank, Dystonia Physio Exercise Hub. På denne digitale plattformen har hun med bistand beskrevet, illustrert og delvis animert 115 fysioterapiøvelser. Etter ett års utprøvelse i Sverige, ble øvelsesbanken lansert i hele Europa 28. november 2022. Lørdag 15. april i år får våre medlemmer anledning til å møte Blom. Det skjer under likepersonsmøtet på Quality hotel Olavsgaard i Skjetten. Den svenske fysioterapeuten holder jubileumsmøtets hovedinnlegg. Se siste nummer av Dystoni-nytt eller sjekk vår Facebook-side for program og påmelding til jubileumsmøtet.

15 års erfaring

Johanna Blom jobber som fysioterapeut ved nevrologisk avdeling på Skånes universitetssjukhus i Malmø. Det har hun gjort siden 2001. Etter seks års virke ved sykehuset, overtok hun ansvaret for sykehusets dystonipasienter. Hun jobber gjerne i team sammen med nevrologene. Hun deltar også direkte i pasientbehandling sammen med nevrologene når sprøyter med botulinumtoksin skal settes.

Kursholder

Johanna er ofte på farten. Med sin solide kompetanse er hun en svært ettertraktet foredrags- og kursholder. Hun har ved flere anledninger holdt kurs, seminarer og foredrag for fysioterapeuter og nevrologer i flere europeiske land. Sammen med franske Jean-Pierre Bleton var hun sentral i Norsk Dystoniforening tre årige prosjekt der 80 fysioterapeuter fikk videreutdanning i behandling av dystonipasienter.

Dagen før vårt likepersonsmøte i april inviterer dystoniforeningen og Blom til et oppfriskningskurs eller trinn tre kurs for fysioterapeuter som tidligere deltatt på videreutdanning av pasienter med cervical dystoni (nakkedystoni).

En idé tok form

Tilbake til den nye plattformen. 2020 begynte Blom å tenke på om det ikke ville være mulig å forbedre arbeidet med treningsopplegg til pasientene. Hun brukte sitt eget nettverk av fysioterapeuter, både nasjonalt og internasjonalt, og oppdaget at de alle skrev treningsprogrammer til sine pasienter for hånd. Hva om de kunne samle dem i et digitalt verktøy?

– Det var et stort ønske om øvelser og mange har tatt kontakt med meg med spørsmål om hvordan man skal behandle. Jeg så at det var behov for å samle kunnskap om fysioterapi knyttet til cervikal dystoni, uttaler hun.

På seks språk

Johanna Blom begynte å samle, kategorisere og katalogisere alle øvelsene for en digital plattform. Og i slutten av november ble altså den digitale øvelsesbanken «Dystonia Physio Exercise Hub» lansert i Europa. «Dystonia Physio Exercise Hub» består i dag av en treningsbank hvor fysioterapeuter kan velge riktige øvelser ut fra pasientens behov og sette sammen et treningsprogram for sin pasient.

– Dette erstatter ikke møtet med helsevesenet. Pasienten må likevel komme på besøk slik at en fysioterapeut sammen med en lege kan gjøre en analyse av behovene, behandle og se hvilke øvelser som fungerer for akkurat den pasienten, understreker Blom.

Øvelsesbanken finnes nå på seks språk; engelsk, tysk, spansk, fransk, nederlandsk og svensk. Det er forventet at norske fysioterapeuter kan bruke øvelsesbankens svenske eller engelske versjoner.

Gratis tilgang

Den enkelte fysioterapeut må kontakte Johanna Blom direkte for å få tilgang til plattformen. Etter registrering vil de få tilsendt innloggingsinformasjon.
Plattformen kan brukes på datamaskin, mobil og nettbrett. Den er gratis å bruke og belaster ikke helsevesenet økonomisk.

Plattformen er bygget i samarbeid med den europeiske pasientforeningen Dystonia Europe, og er sponset av Boston Scientific Foundation Europe.

Johanne, bosatt utenfor Malmø sammen med sin mann Anders, kunne helt sikkert lansert en øvelsesbank på kommersielt basis, men den sympatiske 55-åringen har valgt å gi dette tilbudet gratis til brukerne. Tre-barns moren synes det er viktig å spre kunnskap om dystoni generelt og fysikalsk behandling spesielt — og at plattformen er tilgjengelig for alle som jobber med dystoni.

– Hvis det hadde vært kommersielt anlagt, så tror jeg ikke vi hadde nådd alle, sier Johanna.

Tekst: John Berget

(Artikkelen har tidligere stått på trykk i Dystoni-nytt nr. 2/2022)

Kilder:
Samtale og intervju med Johanna Blom
Skånes universitetssjukhus
Dystonia Europe
Plattformen Dystonia Physio