Bengt-Erik Calles fortsetter som leder i Svensk dystoniforening.

Calles fortsetter i Sverige

Bengt-Erik Calles tok på seg gjenvalgt under Svensk Dystoniforenings årsmøte 19. mars.

76-åringen fra Falun har vært leder i en årrekke nå, men har fortsatt stor entusiasme for sitt arbeid.

Norskfødte Joar Øverby Andersen går av som sekretær og erstattes av Mikael Solvin.

Det var ellers mange som tok gjenvalg under årsmøtet som ble avviklet i Malmø. Det betyr at Yvonne Fredriksson fortsetter som nestleder, Ulf Borg kasserer, Marie Nilsson med ansvar for medlemsregister. Det er også tre faste varamedlemmer i styret; Ove Friman, Frida Gustafsson og Anita Kroon (ny).

Anita Sundbakken og undertegnede deltok som gjester fra Norsk Dystoniforening i Malmø.

Tekst: John Berget