Dystonia Europe har hvert år siden 2003 delt ut David Marsden-prisen.

David Marsden-prisen

Stimulerer til forskning på dystoni.

Dystonia Europe deler hvert år ut David Marsden-prisen — en pris på 10.000 euro for å stimulere spesielt unge forskere til forskning på dystoni.

Prisen ble innstiftet i 2003 og gis til den som har utviklet kunnskap om og interesse for dystoni gjennom publikasjoner om etiologi, patogenese, diagnose eller terapier ved dystoni eller om psykososiale effekter.

I år er fristen for å levere inn sitt kandidatur 28. februar. Vinneren kåres senere i år, og blir invitert til å presentere sitt arbeid på Dystonia Europes årlige konferanse.

Med prisen ønsker Dystonia Europe å hedre David Marsden som var en framstående britisk nevrolog som gjorde seg bemerket innafor feltet bevegelsesforstyrrelser. Han var sentral i etableringa av dystoni som en organisk sykdom som skyldes feil som oppstår i basalgangliene og de delene av hjernen som styrer motorikken heller enn en hysterisk tilstand. Marsden var født 14. april 1938 og døde 29. september 1998, 60 år gammel. Han blir regnet som den ledende nevrologen i sin generasjon i Storbritannia.

I 2022 ble prisen tildelt dr. Susanne Knorr.

Les mer om prisen på www.davidmarsdenaward.org