Bare fryd og glede og fornøyde fjes da Norsk Dystoniforening møtte Merz på Olavsgaard i november. fra venstre Anita Sundbakken, Johan Arnfinn Warvik, Vigdis Viken, Sissel Buskerud og Therese Bohne og Kristin Sæverud i Merz. Foto: Vidar Bjørkli

– Et svært positivt møte

Viderefører støtten til Norsk Dystoniforening.

Legemiddelfirmaet Merz tar opp tråden og viderefører støtten til Norsk Dystoniforening som Desitin tidligere sto for. Det betyr blant annet at grunnlaget er sikret for nye kurs i fysioterapi ved dystoni også i 2024.

Norsk Dystoniforening hadde i november møte med produktspesialist Kristin Sæverud og medisinsk rådgiver Therese Bohne i Merz. Møtet fant sted på Olavsgaard. Merz har som kjent overtatt fra Desitin distribusjonen av et legemiddelpreparat som mange av oss dystonikere bruker.

– Gull verdt

– Det ble et svært positivt møte. Merz legger spesiell vekt på utdanning av fysioterapeuter og er villig til å kjøre på for fullt med kursene i fysioterapi ved dystoni, i samme ånd som det Desitin med Eli Lønne i spissen tidligere la opp til. For oss er det bare å si fra hvor vi ønsker kursene, så vil Merz ta seg av mye av det praktiske rundt organisering og gjennomføring med kursholdere og lokaler, sier NDF-leder Johan Arnfinn Warvik.

– Det er gull verdt for oss som forening å ha en slik samarbeidspartner. Uten det ville vi ikke hatt sjanse om å gjennomføre slike kurs, legger Johan Arnfinn til.

Noe som gjør Johan Arnfinn på grensa til rørt over samarbeidsviljen er at Merz også har sagt ja til å sponse foredragsholder på likepersons-/årsmøtet på Olavsgaard i april.

Fire kurs neste år

Fysioterapikursene har vært kjørt siden 2014. Daværende leder Anniken Hansen var initiativtaker. De første tre årene ble prosjektet finansiert av Extra-stiftelsen. Etter det har kursene skjedd med støtte og organisastorisk bistand fra Desitin. Unntaket er kurset i Drammen i høst som ble støttet av Merz.

NDF planlegger å avholde fire fysioterapikurs neste år: Grunnleggende kurs i Innlandet og Kristiansand og videreutdanning med svenske Johanna Blom som instruktør i Trondheim og Bergen.

– Vi synes dere er rå

Kristin Sæverud i Merz sier at de ser det som viktig å støtte opp under arbeidet som Norsk Dystoniforening gjør.

– Fra vårt perspektiv har vi et stort pasientfokus. Vi tenker veldig helhetlig og bredt. Det er mange brikker og mange krefter som må til for å dra i samme retning for at pasientene skal få best mulig behandling. En av brikkene i så måte er en møteplass for likepersoner, slik den Norsk Dystoniforening representerer. Jobben foreninga gjør har stor betydning spesielt for livskvalitet, sier Kristin.

– Vi synes ellers at dere er rå på å få ting til. Det er imponerende med tanke på at alt skjer på frivillig basis. Vi ser at dere brenner for det dere gjør, og det synes vi er viktig å støtte opp under, legger Kristin Sæverud til.

Tekst: Vidar Bjørkli