Quality hotel Olavsgård blir arena når lokallagene i NDF samles for å utveksle idéer om hvordan de kan øke aktiviteten. Foto: Quality hotel Olavsgård

Hvordan få økt aktivitet i lokallagene?

Det er temaet for en samling på Quality hotel Olavsgård.

Tirsdag 8. og onsdag 9. mars samles representanter fra lokallagene i Norsk Dystoniforening på Quality hotel Olavsgård på Skjetten. På dagsorden står organisasjonsutvikling — nærmere bestemt hvordan vi kan få opp aktiviteten i lokallagene.

– På samlinga skal vi skal utveksle idéer om det å drive lokallag og informere om styreweb. I tillegg kommer folk fra Funkis for å gi oss opplæring i bruk av tilskuddsportalen til studieforbundet, sier John Berget som er lokallagsansvarlig i NDF.

Økonomi er nøkkelen

Ofte er det økonomi og lange avstander som kan sette begrensinger for aktiviteten i ei forening. Det har NDF tatt konsekvensen av, og doblet budsjettramma til bruk på lokallag i år.

I tillegg gir medlemskapet i Studieforbundet Funkis NDF mulighet til å søke tilskudd til for eksempel kurs og opplæring.

Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer — samt deres pårørende.

– Litt støtte derfra kan være gull verdt for å få gjennomført ting og få opp aktiviteten, sier John.

Styreweb er et nettbasert verktøy for å gjøre det enklere og mer effektivt å drive ei forening.

Ikke fulltallig

Samlinga på Olavsgård skulle egentlig vært gjennomført i januar, men måtte på grunn av koronasituasjonen utsettes. Den nye datoen har dessverre ikke passet for alle, noe som har medført at Agder og omegn og Rogaland har meldt avbud.

De som stiller er lokallagene i Oslo og omegn, nordvest, Bergen og omegn, nord og innlandet. I tillegg vil Trøndelag være representert ved Reidun Ulvin. Trøndelag har foreløpig ikke noe eget lokallag, men Reidun har sagt seg villig til på bistå hvis det lykkes å dra i gang et lag i fylket.

Tekst: Vidar Bjørkli