Praten gikk livlig og folk koste seg med pizza og brus.

Hyggelig treff på Egon

Svært godt oppmøte.

Oslo og Akershus lokallag inviterte til kafétreff 4. mars. Denne gangen hadde vi valgt et sentralt sted i Oslo, nemlig Egon på Byporten rett ved siden av Oslo S. Det gjorde at mange meldte seg på, og til slutt var vi 18 medlemmer som møtte opp, både nye og gamle. Vi fikk en avdeling for oss selv, og bestilte pizza og mineralvann.

Fortalte om krem

Et tidligere medlem med nakkedystoni, Charlotte Modin, hadde bedt om få komme på et medlemsmøte og fortelle om noen produkter, blant annet en krem, som hadde hjulpet henne å redusere nakkesmertene. Den er en del av en produktserie utviklet i USA, og inneholder kroppsegne signalmolekyler som sies å skulle påvirke muskulatur og nervesystem, og dermed ha effekt på forskjellige plager.

Det var nok en del skepsis blant medlemmene, men noen ønsket også å prøve dette ut selv. Vi understreket at dette ikke er produkter som dystoniforeningen kjenner og kan stå inne for.

Viktig og hyggelig

Praten om dystoni og hverdagsutfordinger gikk livlig, så tiden gikk fort. Vi gjorde medlemmene oppmerksomme på årsmøtet i april, og flere ville gjerne melde seg på, selv om fristen vel var utløpt.

Mange ga uttrykk for at de hadde gledet seg til dette møtet, og at det var både viktig og hyggelig å møte likesinnede!

Berit Lysaker