Injeksjoner med Botulinum toxin for dystoni og vaksine mot Covid-19

Flere pasienter sliter med å få timeavtale for injeksjoner av botoliniumtoksin.

Kan vaksinering mot Covid-19 ha noen negative innvirkninger på oss som går til behandling med Botulinum toxin injeksjoner?

All kunnskap som foreligger som jeg har klart å frembringe, er at det er helt trygt. Det er ikke noe erfaring som kan tyde på bivirkninger, utenom de som oppstår for andre.

På enkelte nettsteder spres en del teorier som kan skape frykt, og vi vil anbefale alle å forholde seg til faginstanser for å innhente kunnskap om dette.
Får du tilbud om vaksine, ta den! Jeg vil for min del ikke ha noen betenkeligheter!!

Hilsen Johan Arnfinn, leder av Norsk Dystoniforening