Kurs for fysioterapeuter

Johanna Blom skal være kursholder.

Norsk Dystoniforening inviterer nå fysioterapeuter til videreutdanning i fysioterapi for cervikal dystoni. Kurset er beregnet for de som har grunnutdanning i eller annen relevant utdanning eller erfaring med behandling av dystonipasienter.

Hvis dette kan være noe for din fysioterapeut, så bring gjerne tipset om dette kurset videre til han eller henne. Påmelding må skje innen 15. februar til Norsk Dystoniforening ved Anita Sundbakken – konferanse@dystoni.no eller telefon 950 63 492.

Kurset holdes på Quality Olavsgaard hotell på Skjetten ved Lillestrøm 14. april 2023. Kursholder er den svenske kapasiteten Johanna Blom.

I invitasjonen som er sendt ut bes deltakerne gjerne ta med en video (på minnepenn eller egen PC) av pasienteksempler for diskusjon i plenum. Deltakerne bes også gjerne forberede noen spørsmålsstillinger.

Egenandelen for kurset er 500 kroner. Det serveres lunsj og forfriskninger i løpet av dagen.

Slik ser programmet ut for kurset:

09.00-09.15: Velkommen og introduksjon ved Johanna Blom og Johan Arnfinn Warvik
09.15-09.45: Dystoni definisjon og klassifikasjon, Johanna
09.45-10.30: Analyse av cervikal dystoni og videoeksempler, Johanna
10.30-10.45: Pause med frukt
10.45-11.45: Behandling av cervikal dystoni og videoeksempler, Johanna
11.45-12.15: Gjennomgang av digital plattform for cervikal dystoni, Johanna
12.15-13.15: Lunsj
13.15-14.30: Gjennomgang av deltakernes pasienteksempler ved dystoni, alle deltakere
14.30-14.50: Kaffepause
14.50-15.50: Gjennomgang av deltakernes pasienteksempler ved dystoni samt spørsmål, alle deltakere
15.50-16.00: Oppsummering og avslutning, Johanna