Anne Grete Tangen, Reidun Ulvin, Haldis Hillersøy Misund og Inger Johanne Nilsen deltar sammen med styret på likepersonsopplæring på Olavsgaard.

Likepersoner i farta

NDF med likepersonsopplæring på Olavsgaard.

Tirsdag 15. og onsdag 16. november gjennomfører styret i Norsk Dystoniforening likepersonsopplæring ved Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten.

Fire medlemmer deltar på kurset, foruten styret; Anne Grete Tangen, Reidun Ulvin, Haldis Hillersøy Misund og Inger Johanne Nilsen. Haldis og Reidun er nye likepersoner, mens Anne Grete og Inger Johanne er med for å friske opp kunnskapene.

Opplæringa startet sent tirsdag ettermiddag, etter at styret hadde gjort seg ferdig med styremøte ved hotellet tirsdag formiddag og ettermiddag. Opplæringa ledes av Johan Arnfinn Warvik og Anita Sundbakken, og avsluttes i løpet av onsdag.

– Ålreit

Likepersonsarbeid er kort fortalt et møte mellom to personer med samme diagnose, hvor den ene har mer kunnskap om sykdommen enn den andre og kan gi råd og være til hjelp.

Reidun Ulvin fra Namsos har selv opplevd betydninga av å kunne snakke med likepersoner. Det satte hun pris på.

– Hvis jeg kan være noe for noen på samme måte synes jeg det er veldig ålreit, sier Reidun.

– Det er helt topp å være med i NDF. Å være likeperson gir meg mye, sier Anne Grete Tangen fra Sandnes.

Handlingsplan for 2023

På styremøtet som NDF gjennomførte tirsdag, sto handlingsplan og budsjett for 2023 samt økonomisk gjennomgang av inneværende år så langt, i fokus.

– Et viktig styremøte hvor vi har satt opp mål å jobbe mot i det kommende året. Som før vil vi satse på å komme oss ut og delta på lokallagsmøter og møte flest mulig av våre medlemmer. Således har vi forsøkt å spre styremøtene våre utover det meste av landet. Det vil selvfølgelig heller ikke gå upaktet hen at Norsk Dystoniforening er 30 år neste år. Jubileet vil blant annet bli markert under årsmøtet ved Olavsgaard i april 2023, sier styreleder Johan Arnfinn Warvik — eller Joff som vi kaller han.

På valg

Både Joff, Vigdis Viken, Rolf Villanger og John Berget er på valg i styret i år. Alle fire er blitt forespurt om gjenvalg.

– Det har vi sagt oss villig hvis vi blir samme gjengen. Vi er et team som jeg føler fungerer veldig godt i lag. Når det er sagt, så kunne vi gjerne tenkt oss flere nye krefter som kan påta seg verv i foreninga, sier Johan Arnfinn Warvik.

Her kan du sjekke oppdatert kalender for 2023.