Samlet til likepersonskurs på Lillestrøm. Fra venstre Johan Arnfinn Warvik, nevrolog Jeanette Koht (foredragsholder), Anita Sundbakken, Rolf Villanger, Inger Johanne Nilsen, Vidar Bjørkli, Vigdis Dalberg Viken, Sissel Buskerud, Toril Kristiansen Børstad, Line Mathiesen, John Berget, Randi Corneliussen og Reidun-Bjørg løland.

Likepersonsopplæring i Lillestrøm

Viktig del av arbeidet til Norsk Dystoniforening.

Onsdag 27. og torsdag 28. oktober er medlemmer av Norsk Dystoniforening samlet i Lillestrøm for å gjennomføre opplæring og oppfriskning av likepersonsarbeid. Både gamle og nye likepersoner deltar.

Onsdag hadde vi nevrolog Jeanette Koht fra Oslo Universitetssykehus som foredragsholder. Hun har jobbet mye med dystoni tidligere, og er suveren til å formidle sin kunnskap. Hun forklarte om alle typer dystoni, diagnostisering og behandling.

Torsdag fortsetter kurset med gruppesamtaler og utveksling av erfaringer om hvordan vi som likepersoner kan hjelpe og veilede personer som nylig har fått diagnosen.

– Vi prøver å holde kurs en gang i året for oppdatere oss på likepersonsarbeid, og for å lære opp nye likepersoner. Vår rolle som likepersoner er å ha tid til å snakke med, og forstå,  dem som trenger hjelp. Vi skal være et utfyllende ledd mellom behandler og pasient. Dette er en viktig del av foreningas arbeid, sier leder Johan Arnfinn Warvik.