Norsk Dystoniforening har Vipps!

Medlemskontingent!

Innbetaler du til konto 2050 01 43348 før vi sender ut giro sparer vi portoutgifter og masse ekstra arbeid.  

Medlemskontingent er:

  • Familiemedlemskap kr. 300,-
  • Enkeltmedlemskap kr. 250,-
  • Vipps 23971
  • Kto.nr. 2050 01 43348    

Norsk Dystoniforening setter stor pris på å ha deg som medlem. Det er fortsatt mange uløste oppgaver, jo flere som står sammen, jo lettere får vi gjennomslag for nødvendige endringer i helsevesenet og i samfunnet.

Deltakelse på samlinger og møter i regi av Norsk Dystoniforening  forutsetter at kontingenten er betalt.

 

Norsk Dystoniforening har Vipps!