Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser!

Nasjonal Kompetansetjeneste

Møte nytt!

Norsk Dystoniforenings Leder Johan Arnfinn Warvik og varamedlem Rolf  Villanger har vært i Stavanger hos Nasjonalkompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser. Vi ble som alltid tatt hjertelig imot og våre innspill blir tatt på alvor. Samarbeidet med Norsk Dystoniforening er veldig bra og det jobbes for at behandlingen av dystonipasienter skal bli bedre.

Mer informasjon kommer i neste Dystoninytt.