Helseminister Bent Høie heier fram lanseringen av nettstedet MEDhjelper.com. Foto: Borgos Foto AS

Nettsted lanseres i dag

MEDhjelper.com ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling.

Helseminister Bent Høie er med på å heie satsingen fram når nettstedet MEDhjelper.com lanseres i dag torsdag 20. mai.

Lanseringen skjer samtidig som The International Clinical Trials Day markeres over hele verden. Det er VIS og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) som har tatt initiativet til nettstedet MEDhjelper.com.

Høies hilsen i forbindelse med lanseringen kan du se her: Hilsen fra helseminister Bent Høie til MEDhjelper sin lansering (vimeo.com)

The International Clinical Trials Day markeres for å løfte frem viktigheten av kliniske studier for å gi håp til enkeltmennesker, og bringe forskning fremover, slik at man finner bedre måter å behandle sykdom på.

MEDhjelper.com er et uavhengig samarbeidsprosjekt som ønsker å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling.

– Vi lanserer første versjon av nettsiden MEDhjelper.com, som skal vise vei til utprøvende behandling. Vi ønsker å sette pasienter og pårørende i stand til å spørre om utprøvende behandling, heter det i en orientering som er sendt ut.  

Her finner du MEDhjelper.com

Ønsket er å gi pasienter i Norge like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i utprøvende behandling. Første versjonen av nettsiden MEDhjelper.com tar mål av seg til å spre kunnskap og vise vei til utprøvende behandling; #SpørOmKliniskeStudier».

Håpet til initiativtakerne er at nettsiden kan være en støttespiller og brobygger mellom folk og forskning, mellom pasientorganisasjoner, offentlig helsevesen og privat helsenæring.

– I dette lagspillet kan vi finne den beste behandlingen for den enkelte sykdom. Både Handlingsplanen for kliniske studier og Riksrevisjonen har nylig påpekt barrierene for at flere skal få delta i kliniske studier; MEDhjelper ønsker å være en del av løsningen, heter det.

Denne videosnutten snakker direkte til pårørende: MED.hjelper viser vei on Vimeo

Det er VIS og forskningssenteret Neuro-SysMed (Helse Bergen HF og Universitet i Bergen) som har initiert samarbeidet til utviklingen av MEDhjelper.com. Nettstedet er utviklet gjennom lagarbeid, med blant annet pasientorganisasjoner, EUPATI Norge, helseforetak, NorCRIN, helseklynger og strategiske partnere i helsenæringen.